Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach z wychowawcami - dyrekcja przywita młodzież w klasach lekcyjnych

23 grudnia 2020 r. - 1 stycznia 2021 r. - zimowa przerwa świąteczna

4 - 17 stycznia 2021 r. - ferie zimowe

1 - 6 kwietnia 2021 r. - wiosenna przerwa świąteczna

30 kwietnia 2021 r. - zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum

25 czerwca 2021 r. -  zakończenie roku szkolnego


Terminy Egzaminów:

Egzamin maturalny:

część pisemna:

4 maja 2021 - j. polski
5 maja 2021 - matematyka
6 maja 2021 - j. angielski
7 maja 2021 - j. angielski rozszerzony

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Sesja zimowa złożenie deklaracji przez uczniów na 4 miesiące przed egzaminem
do 15 września 2020 r. i dla sesji letniej do 29 stycznia 2021 r. 

Formuła 2017

TG 07 - Sporządzanie potraw i napojów 3k, 3ż - sesja letnia
TG 04 - Produkcja wyrobów cukierniczych-3g - sesja letnia
TG.13. - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - sesja zimowa 4t
TG.16. - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 4ż, 4d

Formuła 2019

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - 2t(G)

Terminy egzaminów

Formuła2017

11 stycznia 2021 cz. praktyczna dokumentacja
12 stycznia 2021 cz. pisemna

Formuła 2019 HGT 03

7 czerwca 2021 cz. praktyczna dokumentacja
8 - 12 czerwca cz. pisemna (przy komputerze)

Formuła 2017 sesja letnia

21 czerwca 2021 cz. praktyczna dokumentacja
22 czerwca 2021 cz. pisemna
od 23 czerwca 2021 wykonanie

                          

Dodatkowe dni wolne do odpracowania oraz wolne od zajęć dydaktycznych:

4, 5, 6, 7 maja 2021 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum, BS (egzaminy maturalne)

21, 22 czerwca 2021 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla technikum (egzaminy zawodowe)

4 czerwca 2021 r.  do odpracowania po uzgodnieniu z MCO - 29 maja 2021 r.


Terminy konferencji klasyfikacyjnych

29 grudnia 2020 r. Konferencja śródroczna i szkoleniowa dot. egzaminów zawodowych   godz. 9.00 -  oceny wystawiamy do  22 grudnia 2020 r. do godz. 16.00

27 kwietnia 2021 r. Konferencja końcowa klas maturalnych  godz.15.30 - oceny przewidywane wystawiamy do 20 kwietnia 2021 r.  a końcowe do 23 kwietnia 2021 r.  do godz.16.00

18 czerwca 2021 r.  Konferencja klasyfikacyjna roczna pozostałych klas i szkoleniowa dot. egzaminów zawodowych  godz.15.00 – oceny przewidywane wystawiamy do 11 czerwca 2021 r.  a końcowe do 16 czerwca 2021 r. do godz.16.00

zebrania Rady Pedagogicznej

14 września 2020 r. - konferencja RP dot. nadzoru pedagogicznego - godz. 15.30

12 października 2020 r. - analiza egzaminów zewnętrznych - godz. 15.30

5 stycznia 2021 r. - konferencja klasyfikacyjna i szkoleniowa - sesja zimowa egzaminy zawodowe

28 stycznia 2021 r. - konferencja podsumowująca I półrocze - godz. 15.30

27 kwietnia 2021 r. - konferencja szkoleniowa ZN egzamin maturalny - godz. 15.30

18 czerwca 2021 r. - szkoleniowa - egzaminy zawodowe - godz. 15.00

18 czerwca 2021 r. - konferencja klasyfikacyjna  - godz. 15.00

1 lipca 2021 r. - konferencja podsumowująca rok szkolny - godz. 9.00

Szkoleniowe według potrzeb

Zebrania z rodzicami:

15 września 2020 r. - godz. 17.00 - klasy pierwsze - spotkanie z w klasach z dyrekcją i wychowawcami

16 września 2020 r. - godz. 17.00 - klasy drugie, trzecie i czwarte - spotkanie w klasach z wychowawcami

21 września 2020 r. - zebranie Rady Rodziców - godz. 17.00 - sala 13

19 listopada  2020 r. - konsultacje dla rodziców – 17.00 - 18.30

7 stycznia 2021 r. - zebrania z rodzicami  godz. 17.00 - w klasach z wychowawcami 

18 marca 2021 r. - zebranie wychowawców z rodzicami uczniów klas maturalnych - (konsultacje z nauczycielami uczącymi w kl. 4) godz. 17.00 - 18.30

18 marca 2021 r. - konsultacje z rodzicami godz. 17.00 - 18.30

18 maja 2021 r. (ZMIANA TERMINU) – zebranie rodziców uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich z wychowawcami -  możliwość konsultacji z nauczycielami uczącymi (obecni wszyscy nauczyciele) 17.00-18.30

7 czerwca 2021 r. - zebranie Rady Rodziców godz. 17.00