"New professional experience - investing in the future" - "Nowe doświadczenie zawodowe – inwestowanie w przyszłość" Norway, Germany 2005-2006


Date: 2005-2006
Destination: Norway, Germany
Total value: 40 486 Euro

The main objectives of the project were:

- identifying the activities of small and large gastronomies,
- familiarization with the way of running small family restaurants and large catering companies,
- familiarization with the documents necessary for running such firms,
- familiarization with the work in the kitchen,
- gaining new experience and qualifications related to the techniques and organization of work in the restaurants,
- preparation of regional dishes according to original recipes, decorating and serving these dishes,
- modern customer service techniques: welcoming guests, inviting to the tables, taking orders and guests service,
- arranging the consumer's room for various events, preparing and decorating the rooms, preparing the menus, guests service,
- improving the knowledge of English and German languages.

The implementation of the above aims equipped young people with new experiences and skills that will benefit them in their professional work. Overcoming the language barrier made them believe more in themselves.
The project aimed at the development of the European labor market. The internship abroad has created an opportunity for young people to obtain certificates and Europass Mobility documents which are helpful in finding jobs in Poland and other European countries.

NOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE INWESTOWANIE W PRZYSZŁOŚĆ

Projekt nastawiony był na realizowanie priorytetu dotyczącego rozwoju europejskiego rynku pracy. Odbycie stażu za granicą stworzyło młodzieży możliwość , uzyskania certyfikatu, oraz dokumentu europass mobility, który z kolei będzie pomocny w znalezieniu pracy w Polsce lub innym państwie Europy.

Nowe doświadczenia zdobyte podczas stażu miały ogromny wpływ na osobowość beneficjentów, Spowodowały, iż uwierzyli oni we własne siły, nie czują się zagubieni i gorsi od swoich norweskich i niemieckich kolegów. W zakładach pracy, gdzie odbywają zajęcia praktyczne wykorzystują umiejętności nabyte za granicą. Niektóre poznane techniki będą mogli wprowadzić na stałe w swoich restauracjach jak np. sporządzanie typowych dań norweskich czy niemieckich. Beneficjenci poznali zasady funkcjonowania zakładów gastronomicznych w Niemczech i Norwegii, które w przyszłości mogą okazać się niezbędne przy prowadzeniu restauracji w Polsce lub innym kraju. Znajomość zasad prowadzenia kuchni danego kraju oraz kuchni polskiej może być atutem przy znalezieniu pracy w dowolnym miejscu Europy.

Główne cele projektu zakładały:
- poznanie działalności małej i dużej gastronomii tzn. w jaki sposób funkcjonują np. małe rodzinne restauracje a jak wygląda prowadzenie dużej firmy gastronomicznej. W jaki sposób można otworzyć restauracje w Niemczech czy w Norwegii, jakie niezbędne są dokumenty do prowadzenia takiej firmy.
- poznanie pracy w kuchni - zdobycie nowych doświadczeń i kwalifikacji związanych z techniką i organizacją pracy w restauracji
- sposoby przyrządzania potraw regionalnych wg receptur obowiązujących w danym kraju; sposób dekorowania i podawania tych potraw
- nowoczesne techniki obsługi klienta: przywitanie gości, zaproszenie do stolika, przyjęcie zamówienia oraz obsługa
- aranżacja sali konsumenckiej z okazji np. przyjęcia weselnego, przygotowanie i udekorowanie sali, sporządzenie menu na tę okoliczność, obsługa gości
- doskonalenie znajomości j. angielskiego i j. niemieckiego

Realizacja powyższych celów wyposażyła młodzież w nowe doświadczenia i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej. Pokonanie bariery językowej spowodowało, iż bardziej uwierzyli w siebie.

Charakter projektu czyli staż odbyty za granicą zapewnił wartość dodaną w procesie kształcenia młodzieży. Praktyka zawodowa pozwoliła na doskonalenie i poznanie nowych umiejętności takich jak:
- techniki sporządzania potraw regionalnych
- aranżacja sali konsumenckiej
- obieg dokumentacji związanej z prowadzeniem i założeniem firmy gastronomicznej
- doskonalenie języka obcego.

Odpowiednie przygotowanie uczniów do odbycia stażu spowodowało, iż w miejscach gdzie pracowali byli partnerami i pracownikami. Wykorzystując zdobyte doświadczenie podczas stażu oraz przełamanie bariery językowej spowodowało, iż obsługa gości z poza naszego kraju nie napawa naszych uczniów lękiem czy przerażeniem. Dzięki zdobytym doświadczeniom na stażu w Norwegii i Niemczech nasi uczniowie będą w niedalekiej przyszłości poszukiwanymi pracownikami, którzy mogą prowadzić restauracje w której dominowałaby kuchnia norweska czy niemiecka.

"Nowe doświadczenie zawodowe – inwestowanie w przyszłość" - Germany - 2005

W terminie od 24 października do 13 listopada 2005 15-to osobowa grupa naszych uczniów pod opieką nauczyciela języka niemieckiego mgr Agnieszki Kruber-Korda odbywała staż zagraniczny w ramach programu Leonardo da Vinci w Pritzwalk w Niemczech. Pomysłodawcą i jednocześnie koordynatorem projektu pt. „Nowe doświadczenie zawodowe-inwestowanie w przyszłość” był kierownik szkolenia praktycznego mgr inż. Joanna Żebrowska. Był to pierwszy projekt realizowany w naszej szkole a jeden z pierwszych w Tychach.

W ramach projektu uczniowie klas technik kucharz oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego zapoznali się ze specyfiką pracy w zakładach gastronomicznych w Niemczech, nauczyli się przygotowywać specjalności kuchni regionalnej, oraz zapoznali się z działalnością zakładów gastronomicznych w Niemczech

Uczniowie klas kelnerskich aranżowali sale konsumenckie na różne okazje, poznali nowe sposoby składania serwet oraz nowoczesne techniki obsługi konsumenta.

Uczniowie klasy o profilu technik organizacji usług gastronomicznych poznali pracę na recepcji hotelowej, sposoby przygotowania pokoi hotelowych na przyjęcie gości.

Oprócz nowych umiejętności zawodowych wszyscy uczniowie w znacznym stopniu podwyższyli znajomość języka niemieckiego, poznali kulturę zachodnich tradycje naszych zachodnich sąsiadów, nawiązali nowe przyjaźnie oraz zwiedzili wiele ciekawych miejsc, m.in. stolicę Niemiec - Berlin.

 

Berlin ku zdziwieniu większości uczniów okazał się miastem bardzo zielonym, czystym, tętniącym życiem do późna w nocy. Wszyscy praktykanci byli zachwyceni tym, co Berlin ma do zaoferowania turystom, gdyż zabytków jest tam tak wiele, że nie sposób zwiedzić wszystkich w tak krótkim czasie.

Ogromne wrażenie zrobił także port w Hamburgu. 

Było tak fajnie, że każdy na swój sposób chciał utrwalić chwile spędzone w Niemczech. 

Ale każda wycieczka jest bardzo mecząca… 

Zwiedziliśmy również fabrykę płatków kukurydzianych Corn Flakes w Falkenhagen w bardzo twarzowych fartuchach.

Byliśmy również m.in. w browarze w Pritzwalk oraz w Muzeum Pszczelarstwa. 
W wolnych chwilach surfowaliśmy po internecie jeździliśmy na dyskoteki lub uczyliśmy się lepić garnki z gliny w pracowni rękodzieła: 

Dodatkową atrakcją było powitanie karnawału w Niemczech. Uczestniczyliśmy w festynie miejskim „Kneipennacht”. 

Po zakończonym stażu, każdy uczestnik otrzymał opinię pracodawcy oraz dokument europass potwierdzający nabyte umiejętności zawodowe i językowe.