Egzamin maturalny w 2021 r.


Deklaracje maturalne można składać w wersji elektronicznej.
Skan dokumentu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zs7@oswiata.tychy.pl


    

1. Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym - składany w dniu, w którym miał odbyć się egzamin »»»

2. Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie poprawkowym - składany do 12 lipca 2021 (w przypadku niezdanego tylko jednego przedmiotu) »»»

Prezentacja - matura 2021 »»»

Procedury bezpieczeństwa na egzaminie podczas pandemii »»»

Wejscie do szkoły zdających egzaminy maturalne »»»

Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego »»»

Informatory maturalne: »»»

Komunikaty Dyrektora CKE w tym: terminy oraz dostosowanie form i warunków egzaminu: »»»    

Druki deklaracji  »»»          

Informacja o sposobie i organizacji przeprowadzania egzaminu maturalnego  »»»